Vakjargon of smalltalk?

Regelmatig kloppen mensen bij mij aan die in het werk op beperkingen stuiten in hun Engels. Ze kunnen de juiste termen niet vinden of twijfelen hoe ze een vraag moeten stellen. Als gevolg daarvan gaan sommigen zelfs meetings en presentaties uit de weg of laten telefoontjes en mails aan collega’s over. De hulpvraag: ‘Help! Ik wil een perfect Engels zakelijk gesprek voeren en geen fouten meer maken in mijn e-mails.’

Moet dat echt?

Het is natuurlijk maar de vraag of alles echt 100% perfect moet. Wel vraag ik bij de kennismaking altijd dóór. Ik wil de vinger erachter krijgen wát er nu precies zo moeizaam gaat.

Wat blijkt?

Heel vaak is dat niet het vakjargon. Engelse vaktermen worden volop gebruikt op de werkvloer en zijn dus meestal al bekend. ‘Alles ertussenin’ zoals ik dat noem, daar zit het probleem! Smalltalk bijvoorbeeld, waarmee je bij voorkeur een gesprek begint. Zeker in een internationaal bedrijf iets om rekening mee te houden! Nederlanders staan bekend als erg direct en dat wordt in andere culturen lang niet altijd als positief ervaren. Met smalltalk, een informeel gesprekje over koetjes en kalfjes, kun je een concrete vraag inleiden en wat verzachten.

En verder dan?

Het gaat niet alleen om het begin van je conversatie. Wat ook bijdraagt aan een ontspannen Engels gesprek is een juist gebruik van uitdrukkingen. Phrasal verbs en idioms bijvoorbeeld geven – mits correct en in de juiste context toegepast! – jouw Engelse taalgebruik een enorme boost. Je komt meteen overtuigender over en vermijdt steenkolenengels.

Zo zijn er nog meer handige tools en strategieën. Weten hoe jij je prettiger gaat voelen in een Engelstalige werkomgeving? Plan een ontspannen smalltalk met mij in – online dan wel offline – dan kijken we hoe ik jou kan helpen!