Mnemonics!

Me watte?? Het woord hierboven heb je misschien nog nooit gehoord, en uitspreken lijkt ook al een uitdaging. (Tip: de eerste m wordt niet uitgesproken, dat maakt het al een stuk eenvoudiger. Zeg: nuh-moh-niks en je zit goed.)

Maar wat betekent het eigenlijk? Een mnemonic is niets anders dan een ezelsbruggetje. En die zijn, zoals iedereen weet, superhandig!

Welke ezelsbruggetjes hebben we zoal voor Engels?

Eentje die ik vaak deel is deze: HE/SH/IT/S. ‘He shits’ dus. Deze blijft meestal prima hangen.

Wat het betekent is dat er bij he, she en it – en let op! Ook bij alles dat je door he, she of it kunt vervangen, dus: my dad, Sheila en the chair! – een S achter het werkwoord komt in de present simple (de ‘gewone’ tegenwoordige tijd zeg maar).

Ondanks een paar kleine spellingsvarianten toch een handig regeltje om in je hoofd te hebben.

Nog meer?

Een andere mnemonic gaat over de tijdsaanduidingen AM/PM, ook wel geschreven als a.m. en p.m. Welke afkorting verwijst ook alweer naar de ochtend en welke naar de middag/avond?

Het alfabet helpt je hierbij! De A komt immers vóór de P in het alfabet.  AM slaat dan ook op de (vroege) ochtend terwijl PM verwijst naar een tijdstip ná het middaguur.  (De afkortingen staan overigens voor ante meridiem en post meridiem, Latijn voor respectievelijk vóór en na de middag.)

Zo zijn er nog diverse andere ezelsbruggetjes die je kunnen helpen in je Engels. Ik help je graag ze te ontdekken.

Welke handige Engelse ezelsbruggetjes gebruik jij al?