Het praktisch nut van poëzie voor je Engels

Hou jij van gedichten? Een strakke definitie is lastig te geven, maar van poëzie kun je zeggen dat klank, vorm en ritme je kunnen raken op gevoelsniveau. Iets dat bij informatieve teksten bijvoorbeeld geen rol speelt.

Een gedicht hoeft niet te rijmen, al is dat regelmatig zo. Andersom wordt niet elk rijmpje betiteld als poëzie, maar eigenlijk doet dat er weinig toe. Realiseer je je dat ook songteksten een vorm van poëzie zijn?

Wat heb je hier nu aan als je je Engels wilt verbeteren, vraag je je misschien af. Hieronder een paar manieren waarop Engelse poëzie en rijm jou van pas kunnen komen.

Poëzie schetst een plaatje

Als je een gedicht leest over bijvoorbeeld de natuur, zie je vaak als vanzelf een beeld voor je. Bijna als een schilderij of een foto. Het plaatje in je hoofd werkt als geheugensteun. Het helpt je beter te begrijpen wat er wordt bedoeld. Moeilijke woorden in het gedicht blijven ook gemakkelijker hangen omdat je letterlijk voor je ziet wat ze betekenen. Je breidt zo fijn je woordenschat uit. Een goed voorbeeld is een van mijn favoriete gedichten, The Daffodils van William Wordsworth.

Poëzie heeft ritme en melodie

Een gedicht moet je eigenlijk niet alleen lezen, maar liefst ook horen. De klank van de woorden, de intonatie en het ritme zijn belangrijk. Ze roepen vaak een emotie op. Als je een Engels gedicht mooi vindt en het vaker leest en beluistert kan het je helpen zelf een meer natuurlijke intonatie – melodie! – te ontwikkelen in je gesproken Engels. Op YouTube is genoeg te vinden, bijvoorbeeld Everything Is Waiting For You van David Whyte.

Rijm helpt voor taalbegrip en bij spellings- en uitspraakproblemen

In het Engels klinken lettergrepen met dezelfde spelling soms verschillend, terwijl bepaalde woorden met dezelfde klank dan juist weer anders gespeld worden en andere betekenis hebben. Denk aan tough-though en prey-pray. Woordkeuze, schrijven en uitspreken worden daarmee lastig!

Tekst op rijm is eenvoudiger te onthouden. Als je dus een rijmend gedicht leest èn hoort zul je je zowel de spelling als de uitspraak van de desbetreffende woorden beter herinneren en ze eerder correct schrijven en uitspreken. Een mooie tip, ook op YouTube: The Chaos, van Gerard Nolst Trenité.

Meer tips voor Engels, of wil je hulp? Let’s talk!