Een Engelse tekst beter begrijpen

Soms lees je een artikel of alinea in het Engels waarvan de betekenis je niet meteen duidelijk is. Wat kun je doen om meer grip te krijgen op wat je leest?

Woordenboek

Het ligt voor de hand om woorden die je niet begrijpt op te zoeken. Het internet heeft dat een stuk makkelijker gemaakt. Gebruik wel een betrouwbare bron! Online dictionaries als Oxford en Cambridge geven kwalitatief goede vertalingen en een site als Context Reverso is handig omdat het de woorden in zinnen gebruikt. Bekijk wel altijd meerdere voorbeeldzinnen en let op de context! De betekenis kan in de ene situatie heel anders zijn dan in de andere.

Naast gebruik van een woordenboek zijn er nog een paar trucjes die je kunt proberen:

Kijk naar de woordsoort

Probeer te bepalen wat voor functie het woord in de zin heeft. Is het een werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord? Met andere woorden: waar zegt het iets over? Dit kan je vast een richting geven.

Vertaal de zin in het Nederlands

Probeer de rest van de zin eens globaal in het Nederlands te vertalen. Wat voor woord zou dan logisch passen op de plek van het moeilijke woord?

Zoek naar voor- en achtervoegsels

Net als in het Nederlands kunnen voor- en achtervoegsels je meer informatie geven over de betekenis van een woord of de woordsoort. In het Nederlands maakt on- een woord bijvoorbeeld negatief (denk aan onverstandig). Hetzelfde geldt voor un- of dis- in het Engels, zoals in unavailable en disrespect. Aan achtervoegsels als -able/-ible of -ous kun je zien dat het om een bijvoeglijk naamwoord gaat.

Vergelijk met andere talen

Soms kan het ook goed werken om te zien of je overeenkomsten kunt ontdekken met het Nederlands of een andere taal die je kent. Zo lijkt het Engelse ‘yacht’ niet toevallig op het Nederlandse ‘jacht’ en verwijst het naar een pleziervaartuig. In ‘eccentric’ herken je wellicht het woord ‘excentriek’ en ‘courageous’ heeft een link met het Franse woord voor moed: ‘courage’.

Kijk wel uit voor valse vrienden!

‘False friends’ zijn woorden die lijken op een woord in een andere taal, maar dan juist weer een heel andere betekenis hebben. Een paar voorbeelden:

Engels: beware                Nederlands: oppassen, uitkijken            Niet: bewaren

Engels: brave                   Nederlands: dapper                               Niet: braaf

Engels: warehouse          Nederlands: magazijn                            Niet: warenhuis

Bij twijfel dus toch maar weer een woordenboek raadplegen. Meer tips of structureel je tekstbegrip verbeteren? Ik help je graag!